Error: Cache dir: Permission denied!
Error: Can't open cache file!
Error: Can't write cache!
Нелінійне деформування, стійкість і закритична поведінка анізотропних оболонок » Игровой блог. Все про игры.
Просмотр новости

Нелінійне деформування, стійкість і закритична поведінка анізотропних оболонок

Нелінійне деформування, стійкість і закритична поведінка анізотропних оболонокНазвание: Нелінійне деформування, стійкість і закритична поведінка анізотропних оболонок / Нелинейное деформирование, устойчивость и закритических поведение анизотропных оболочек
Автор: Баженов В.А., Семенюк М.П., Трач В.М.
Издательство: Каравела
Год: 2010
Формат: djvu
Язык: українська / украинский
Cтраниц: 352
Размер: 4 МБ
Для сайта: MirKnig.com

У монографії викладені результати дослідження стійкості анізотропних оболонок обертання нульової, додатної та від’ємної гауссових кривин, що виготовлені з композитних матеріалів з однією площиною пружної симетрії. Наслідком низького порядку симетрії є те, що при докритичному деформуванні, втраті стійкості і в закритичному стані суттєво проявляється взаємозв’язок деформацій розтягу, зсуву, згину та кручення. Це призводить до того, що навіть при симетричному навантаженні оболонка закручується, а втрата стійкості супроводжується утворенням гвинтоподібних форм. Розрахункові моделі, формулюванню яких присвячені ряд розділів книги, спрямовані на отримання достовірної кількісної інформації про вплив вказаних зв’язків на критичні навантаження при осьовому стиску, рівномірному зовнішньому тиску та крученні. Використовуються нелінійні рівняння теорії тонких анізотропних оболонок, особливістю яких є здатність описувати виявлені ефекти, що становлять значний практичний інтерес. Систематичне вивчення стійкості оболонок проведено за допомогою методів Бубнова-Гальоркіна та дискретної ортогоналізації, а також із застосуванням асимптотичного методу Койтера. Наведено багаточисельні розрахункові дані у вигляді таблиць та графіків. Отримані результати можуть бути використані при проектуванні анізотропних оболонкових систем в науково-дослідних, виробничих закладах і установах, а також викладачами, аспірантами та студентами відповідних спеціальностей.