Популярное на сайте
Ключові фінансові інструменти
Меню пользователя
  • Распечатать
Ключові фінансові інструментиНазвание: Ключові фінансові інструменти / Ключевые финансовые инструменты
Автор: Едвардес У.
Издательство: Всеувито; Наукова Думка
Год: 2003
Формат: djvu
Язык: українська / украинский
Cтраниц: 258
Размер: 4 МБ
Для сайта: MirKnig.com

Популярний огляд похідних фінансових інструментів з точки зору їх структури, переваг і ризиків. Зрозумілий, не переобтяжений громіздкою термінологією, виклад фінансової інженерії, що на багатому фактичному матеріалі заохочує до використання деривативів та застерігає від характерних прорахунків. Для фінансових працівників усіх рівнів, керівників підприємств і менеджерів, студентів та викладачів спеціальності “Фінанси”.

Популярный обзор производных финансовых инструментов с точки зрения их структуры, преимуществ и рисков. Понятный, не перегружен громоздкой терминологией, изложение финансовой инженерии, на богатом фактическом материале поощряет использование деривативов и предостерегает от характерных просчетов. Для финансовых работников всех уровней, руководителей предприятий и менеджеров, студентов и преподавателей специальности "Финансы".


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10